Počet položek: 0 0,- Kč

Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro
eshop.pelisport.cz

 1.
Základní ustanovení

 1. I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Romana Pelikánová IČ: 461 00 865 se sídlem Severovýchod  472/2, 7890 01 Zábřeh (dále jen: "správce").

  II. Kontaktní údaje správce jsou

  • adresa: Romana Pelikánová, Severovýchod 472/2, 789 01 Zábřeh
  • e-mail: romana@pelisport.cz
  • telefon: 731 163 921

  III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

  2.
  Zdroje a účel zpracování osobních údajů

  • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  • II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  • III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
  • IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
    • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro   zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
    • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  • V. Účelem zpracování osobních údajů je
   • • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   • • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  3.
  Doba uchovávání údajů

  • I. Správce uchovává osobní údaje
   • • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
   • • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
  • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

  4.
  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  • I. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
   • • podílející se na dodání zboží : Česká pošta s.p., Zásilkovna, DPD
   • • zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace) : Shop5.cz, Martin Pelikán, Aneta Habichová .
   • • zajišťující marketingové služby : David Pelikán.
  • II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  5.
  Vaše práva

  • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  6.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů

  • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  7. Závěrečná ustanovení

  • I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
  • III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.